found capture at 20180203141734 Sitemap Tôi lạc quan giữa đám đông , nhưng khi 1 mình thì lại không Cố tỏ ra là mình ổn , nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng Lắm lúc chỉ muốn có ai đó , dang tay …
Continue reading